Vụng trộm với vợ thằng em kết nghĩa

Anh em kết nghĩa trên bến dưới thuyền, em đi làm xa để vợ ở nhà cho anh chăm. Em cứ đi làm yên tâm công tác, ở nhà để anh trông vợ cho, vợ em không có ngoại tình với ai khác đâu

quảng cáo lô đề