Phóng hết rồi mới được đi ngủ nhé

Vợ nói phóng hết vào thì mới được đi ngủ, đến ngày trả bài thì cố mà hoàn thành trách nhiệm thôi

quảng cáo lô đề